TUCZNO

Gdzie leży Tuczno?

Tuczno położone jest na Pojezierzu Wałeckim i należy do powiatu wałeckiego. Położenie jego wyznaczają doliny Noteci, Gwdy, Drawy, Dobrzycy, Płocicznej i Przyłęgi. Pojezierze to charakteryzuje się dużymi obszarami moreny dennej, poprzecinanymi w okolicy Człopy i Tuczna polami zandrowymi o mało urodzajnych glebach. Przeważają tu liczne wzniesienia porośnięte lasami oraz duża ilość lasów i terenów bagiennych. Tuczno zlokalizowane zostało na terenie wypiętrzonym znacznie ponad lustra wód i terenów bagiennych. Wraz z gminą usytuowane jest na obrzeżach Drawieńskiego Parku Narodowego. W granicach administracyjnych miasta są trzy jeziora: Liptowskie, Tuczno i Zamkowe.

Historia

Obszary, na których powstało Tuczno, we wcześniejszej fazie wczesnego średniowiecza były terenami penetrowanymi przez osadnictwo idące z Wielkopolski, a więc etnicznie przynależne do tej krainy. Równocześnie jako pogranicze narażone było na ekspansję polityczną idącą z Pomorza Zachodniego.

Na przełomie XIII/XIV w. Tuczno z okolicą, na przeciąg pół wieku, znalazło się w rękach Brandenburgii. Z tego okresu pochodzą pierwsze wzmianki pisane o Tucznie, które nadane zostało jako lenno rodowi rycerskiemu-Wedlom (1305 r.). Pierwsza wzmianka o Tucznie wiąże się ze zdobyciem przez Hesse von Wedel „murowanego domu” w roku 1296. Około 1300 roku tereny położone pomiędzy rzekami Drawą i Gwdą włączone zostały do  Marchii Brandenburskiej.
Najstarsza źródłowa wzmianka o Tucznie jako „civitas” pochodzi z roku 1306., przy czym należy sądzić, że już wówczas Tuczno było zespołem miejskim z kościołem. W 1331 roku otrzymało brandenburskie prawa miejskie, ale był to przywilej poprawiający jedynie warunki rozwojowe.

Nazwę miasta wywodzi się od wyrazu “tłusty” (tuczny), co również może znaczyć “tuka” więc wody obfitujące w ryby. Z XV w. znana jest też nazwa rośliny o podobnym brzmieniu-“tuczeń”. Forma zgermanizowana Tutz.

Turystyka
Na wschód od Tuczna przebiega dość długi odcinek Wału Pomorskiego, który kryje się dziś wśród leśnych ostępów. Zwiedzanie tych fortyfikacji połączone jest więc z obcowaniem z bujną naturą. Zimą spotkamy tam liczne tropy zwierzyny. Wrażenie robi też ukształtowanie terenu. Umocnienia znajdują się na terenach, z których w wielu miejscach rozciągają się piękne widoki na podmokłe kotliny i niewielkie leśne jeziorka.
Na terenie dawnej grupy warownej “Strzaliny” utworzono rezerwat o powierzchni 17,83 ha. Jego celem jest ochrona czwartego co do wielkości w Polsce zimowiska nietoperzy. Na terenie rezerwatu bytują między innymi cztery gatunki chronione: nocek duży, nocek Natterera, nocek rudy, gacek brunatny.
Drugim ciekawym miejscem jest rezerwat chroniący torfowiska na terenie tzw. Głodnych Jeziorek w pobliżu wsi Martew.
W samym Tucznie zwiedzać możemy między innymi zamek, trójnawowy, gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP.

Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń
Tuczno
Tuczno
Tuczno
Tuczno
Tuczno
Tuczno
Tuczno
Tuczno
Tuczno

T1

Tuczno

T.2

Tuczno

T.3

WAŁ POMORSKI 1945

rekomendowane

Tuczno
Tuczno
Tuczno

T.5

Tuczno

T.6

Tuczno
Tuczno
Tuczno

T.9

Tuczno

T.8

Tuczno

T.7

Tuczno
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Strzaliny
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo

St.

Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
Rusinowo
czarny
Pieszo i Nordic Walking

(43 km)

zielony
Pieszo i Nordic Walking

(13 km)

Pruchnowo
>
Drzewoszewo
>
Nakielno
niebieski
Rowerem

(35 km)

Drzewoszewo
>
Drzewoszewo
czerwony
Rowerem
Wałcz
>
Miłogoszcz
>
Strzaliny
>
Rutwica
>
Nakielno
Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.