Jezioro Proboszczowskie (Modrzenko)

Tuczno

Jezioro Proboszczowskie, zwane również Modrzenko, położone jest około 500 m od granic Tuczna. Akwen ma kształt prostokątny, usytuowany jest w kierunku wschodnio-zachodnim. Dojazd dogodny szosą Tuczno – Miro-sławiec. Zbiornik znajduje się po wschodniej jej stronie.

Obrzeża jeziora od strony zachodniej, wschodniej i południowej przechodzą w wysokie skarpy porośnięte pasmem drzew liściastych, poza którymi rozciągają się nieużytki oraz grunty orne. Natomiast od północy brzeg zbiornika jest łagodny i wykorzystywany jako łąka. Miejscami jest ona podmokła. W bliskim sąsiedztwie znajdują się bagniska. Zbiornik posiada okresowy odpływ we wschodniej części. Linia brzegowa akwenu jest słabo rozwinięta.

Powierzchnia ogólna jeziora wynosi -10,56 ha, w tym lustra wody – 9,29 ha, długość obrzeża – 1280 m, szerokość maksymalna – 270 m, zaś średnia -211 m, średnia głębokość – 2 m. Dno zbiornika jest gliniaste, bezpośrednie brzegi płaskie. W pasie oczeretów występują: trzcina pospolita i skrzyp bagienny. Roślinność wynurzoną o liściach pływających reprezentują: grążel żółty, jest ponadto rdest ziemnowodny oraz strzałka wodna. Z roślinności zanurzonej najczęściej spotyka się: wywłócznik wodny, wywłócznik okółkowy oraz rzęsę.

Zbiornik pod względem rybackim jest typu szczupakowo-linowego. Dominują w nim: leszcz, płoć, szczupak, lin, karaś oraz pochodzący z zarybień karp, sporadycznie występuje tu duży węgorz. Jezioro to dość systematycznie było zarybiane. Użytkownikiem akwenu jest Polski Związek Wędkarski.

 

 

Dla wędkarzy

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.