zabytki

Kościół pw. Nawiedzenia NMP

Strzaliny

Strzaliny należą do najstarszych wsi w regionie. W 1306 r. pan na Tucznie Hasso von Wedel sprzedał 7 łanów ziemi w Strzalinach Krzysztofowi Boltowi, który zapłacił 60 grzywien vincones (fenigi o niskiej wartości). W dokumencie wspomniano, że łany te należały niegdyś do niejakiego Henryka Velenantza, co może oznaczać, że wieś istniała już w XIII w. W 1306 r. opisano też położenie sprzedawanych łanów ziemi, dzięki czemu dowiadujemy się, że w ówczesnej wsi był młyn i karczma. Boltowie jako przedstawiciele drobnej szlachty, byli przez następne stulecia tzw. „manami”, czyli lennikami Wedlów z Tuczna. O prawo do wsi spierali się Wedlowie z Mirosławca, Drawna i Tuczna. Ostatecznie Strzaliny pozostały przy tych ostatnich, którzy spolonizowali się i przyjęli nazwisko Tuczyńskich. W II połowie XVI w. przez ok. 50 lat, część Strzalin należała do Golczów z Kłębowca.

Dziś wieś jest bardzo malownicza i obok zabytkowych kapliczek uwagę zwraca drewniany, osiemnastowieczny kościół na wzgórzu.

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.