Wrzosowiska Kłomińskie – Rezerwat Diabelskie Pustacie

Na terenie Wrzosowisk Kłomińskich utworzono Rezerwat Diabelskie Pustacie, który ma ok. 900 ha. Wrzosowiska Kłomińskie znajdują się kilka kilometrów od pobliskiego Bornego Sulinowa, na terenie dawnego poligonu wojskowego. To miejsce absolutnie zachwyca, warto zajrzeć tutaj pod koniec sierpnia i we wrześniu. Widok jest spektakularny! To największe wrzosowisko w Polsce i jedno z największych w Europie. […]

Rezerwat przyrody „Kozie Brody”

Położony w pobliżu Jastrowia rezerwat Kozie Brody utworzono na powierzchni 0,72 ha w 1965 roku, w celu ochrony torfowiska niskiego z reliktową roślinnością – między innymi brzozą niską i skalnicą torfowiskową.Część gatunków, dla których założono rezerwat, już w nim nie występuje, zaobserwowano natomiast występowanie storczyków: listery jajowatej Listera ovata, kruszczyka błotnego Epipactis palustris, kukułki szerokolistnej […]

Rezerwat przyrody „Wielkopolska Dolina Rurzycy”

Rezerwat Wielkopolska Dolina Rurzycy utworzono w 2008 roku. Obejmuje powierzchnię niemal 900 hektarów, w tym trzy najdalej wysunięte na północ jeziora: Krąpsko Małe, Krąpsko Długie i Trzebieszki. Trzy pozostałe jeziora: Krąpsko Górne, Krąpsko Średnie i Dąb, wchodzą w skład leżącego po stronie województwa zachodniopomorskiego rezerwatu Dolina Rurzycy. Przyrodniczo i krajobrazowo rezerwaty stanowią całość, rozdzieliły je […]

Rezerwat przyrody “Diabli Skok”

„Diabli Skok” to jeden z najstarszych i najciekawszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym rezerwatów Wielkopolski. Założono go na początku XX wieku, u źródeł rzeki Rurzycy,nadając mu nazwę „Teufelsprung”. Po II wojnie światowej formalnego zatwierdzenia rezerwatu dokonano w 1961 roku.Początkowo rezerwat obejmował obszar 11,62 ha, obecnie po powiększeniu w 2003 roku zajmuje powierzchnię 20,98 ha. Wokół […]

Rezerwat przyrody Dolina Rurzycy

Rezerwat przyrody „Dolina Rurzycy” – to rezerwat przyrody o charakterze krajobrazowym, powierzchnia 554,68 ha (z otuliną: 1093,64 ha), w gminie Wałcz, 12 km na północny wschód od Wałcza. Został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego 14 lipca 2005. W 2008 na drugim brzegu rzeki utworzono bliźniaczy rezerwat „Wielkopolska Dolina Rurzycy”. Leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie […]

Rezerwat Glinki

Rezerwat leśny “Glinki” o powierzchni 15,70 ha powołany został na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12.07.1974 r. Jest to rezerwat położony w gminie Wałcz, niedaleko Karsiboru i Golc. Odnajdziemy tu las liściasty z licznymi drzewami pomnikowymi. Drzewostan jest wielopiętrowy i wielogatunkowy. ,Znajdziemy tu 190-letnie buki i dęby,  110-letnie graby,  buki i […]

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza w Bornem Sulinowie przebiega wśród zieleni nad jeziorem Pile, eksponując jej piękno. Wzdłuż niej znajdują się przystanki edukacyjne, które pozwalają bliżej poznać piękno natury oraz wzbogacić wiedzę.

REZERWAT „STRZALINY KOŁO TUCZNA”

W 2008 r. na terenie dawnej grupy warownej utworzono rezerwat o powierzchni 17,83 ha. Jego celem jest ochrona czwartego co do wielkości w Polsce zimowiska nietoperzy. Zwierzęta przebywają w podziemnym kompleksie od września do końca kwietnia. Szacuje się, że w podziemnej części Grupy Warownej Góra Szubieniczna bytuje 700-900 nietoperzy, wśród których żyją cztery gatunki podlegające […]

Rezerwat Bytyń Wielki

Jezioro Bytyń Wielki leży na terenie trzech gmin: Wałcz, Mirosławiec i Tuczno. Prezentujemy je oddzielnie, gdyż jest największym i najgłębszym na Pojezierzu Wałeckim. Jego powierzchnia wynosi – 847,5 ha przy długości obrzeża – 37.600 m i głębokości maksymalnej – 41 m. Na krańcach północnych i południowych znajdują się dwie zatoki o długości odpowiednio 1,5 km […]

Dzika Zagroda

Zagroda pokazowa żubrów w gminie Mirosławiec powstała w wyniku realizacji przez ZTP projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Obiekt liczy kilkanaście hektarów powierzchni, znajduje się tam wieża obserwacyjna i kładka zbudowana 3 metry nad ziemią. Żyje tam kilka żubrów i rysiów. Te dzikie koty pojawiły się w ramach projektu reintrodukcji tego gatunku na Pomorzu Zachodnim. […]

Golcowe Bagno

Wracamy do szosy Zdbice – Golce, by udać się w kierunku tej drugiej miejscowości. Po przebyciu około 1 km dotrzemy do skraju rezerwatu noszącego nazwę Golcowe Bagno. Ten obszar chroniony rozciąga się po północnej stronie szosy. W pobliżu rezerwatu biegną szlaki turystyczne – czarny z Iłowca do Zdbic i czerwony z Wałcza do Nadarzyc. Rezerwat […]