Rezerwat przyrody “Diabli Skok”

Jastrowie, Nadarzyce


„Diabli Skok” to jeden z najstarszych i najciekawszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym rezerwatów Wielkopolski. Założono go na początku XX wieku, u źródeł rzeki Rurzycy,
nadając mu nazwę „Teufelsprung”. Po II wojnie światowej formalnego zatwierdzenia rezerwatu dokonano w 1961 roku.
Początkowo rezerwat obejmował obszar 11,62 ha, obecnie po powiększeniu w 2003 roku zajmuje powierzchnię 20,98 ha. Wokół rezerwatu wyznaczona została otulina, składająca się przede
wszystkim z borów sosnowych o powierzchni 37,28 ha.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie fragmentu lasu mieszanego z wieloma drzewami pomnikowymi na zboczach jaru, gdzie występują charakterystyczne zbiorowiska roślinne. Florę rezerwatu reprezentuje 285 gatunków, wiele z nich to gatunki chronione. Można spotkać tu wawrzynka wilczełyko, wiciokrzew pomorski, porzeczkę czarną, przylaszczkę pospolitą, konwalię
majową, grzybienie białe i grążela żółtego. Licznie reprezentowane są grzyby – soplówka bukowa, szmaciak gałęzisty, monetka bukowa.


Rezerwat jest miejscem niezwykłym pod względem krajobrazowym, głęboki jar w którym się znajduje, stanowi kolorową liściastą enklawę w terenie porośniętym przede wszystkim
sosną. Specyficzny mikroklimat Diablego Skoku pozwala na rozwój roślinności charakterystycznej dla obszarów górskich, niespotykanej w północnej Polsce. Możemy tu spotkać przetacznika
górskiego i niezapominajkę leśną. Po stromych zboczach rezerwatu spływają liczne źródła, które dają początek rzece Rurzycy i jeziorom, przez które przepływa.


Od kilkudziesięciu lat na terenie rezerwatu nie prowadzi się żadnych prac gospodarczych.
Olbrzymie powalone drzewa na stokach, liczne urwiska i krystalicznie czysta woda wypływająca ze źródlisk sprawiają wrażenie miejsca pierwotnego, w którym jedynym gospodarzem jest natura.


Do rezerwatu można dotrzeć od strony miejscowości Nadarzyce szlakiem niebieskim, a od Jastrowia szlakiem zielonym lub leśną ścieżką rowerową. Zwiedzanie rezerwatu umożliwia żółty szlak turystyczny. Poruszając się nim można podziwiać najciekawsze fragmenty rezerwatu, uroczyska i źródliska nie szkodząc środowisku przyrodniczemu.

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.