Rezerwat przyrody Dolina Rurzycy

Czechyn

Rezerwat przyrody „Dolina Rurzycy” – to rezerwat przyrody o charakterze krajobrazowym, powierzchnia 554,68 ha (z otuliną: 1093,64 ha), w gminie Wałcz, 12 km na północny wschód od Wałcza. Został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego 14 lipca 2005.

W 2008 na drugim brzegu rzeki utworzono bliźniaczy rezerwat „Wielkopolska Dolina Rurzycy”.

Leży w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy oraz dwóch obszarów sieci Natura 2000.

Rezerwat obejmuje grunty leśne i nieleśne Nadleśnictwa Płytnica (340,20 ha), jeziora Krępsko Górne, Krępsko Średnie i Dąb o łącznej powierzchni 205,68 ha.

W skład rezerwatu wchodzi kompleks unikatowych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich.

Celem ochrony jest zachowanie cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich i chronionych roślin i zwierząt oraz unikatowego krajobrazu o urozmaiconej rzeźbie, lasów rosnących na stromych zboczach, czystych jezior tworzących długie ciągi rynnowe oraz pagórkowatego terenu z meandrującą rzeką w głębokiej dolinie.

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.