Muzeum Regionalne w Szczecinku

Muzeum Regionalne w Szczecinku to jedno z najstarszych muzeów na Pomorzu Zachodnim, powstało w 1914 roku. Muzeum gromadzi głównie zbiory związane ze Szczecinkiem i Pomorzem: zbiory regionalne – rzeźba, elementy wyposażenia domu, suweniry itd. związane z miastem i regionem; zbiory myśliwskie – broń palna i biała, oporządzenie myśliwskie, akcesoria oraz elementy wyposażenia salonów myśliwskich, najcenniejsze […]

B-Werk N.2

W wyniku eksploatacji dawnej żwirowni cały B-Werk N.2 wraz z częścią podziemną jest dziś odsłonięty. Pamiętać należy jednak, że w 1945 r. tylko niewielka część tego obiektu wystawała ponad ziemię. Obiekt powstał w latach 1934-1935. Górna kondygnacja stanowiła jego część bojową, gdyż znajdowały się tam dwa stanowiska bojowe dla ckm osłonięte kazamatami, dwie wartownie mieszczące […]

Szkolna izba pamięci

U wylotu ulicy Szkolnej znajduje się okazały budynek szkolny, którego najstarsza część powstała w 1914 r. W 1920 r. w szkole tej zorganizowano też szkołę średnią.W lipcu 1945 r. główną rolę w organizacji polskiej szkoły odgrywało przybyłe z Wołynia małżeństwo na- uczycieli: Stanisławy i Władysława Kucharskich. Władysław został kierownikiem powstającej szkoły i wraz z małżonką […]

Muzeum walk o Wał Pomorski

Muzeum Walk o Wał Pomorski, które dziś ma status izby muzealnej wchodzącej w skład Ośrodka Kultury w Mirosławcu. W połowie lat osiemdziesiątych XX w. powstanie muzeum wpisywało się w szeroki program działań mających na celu upamiętnienie 40-lecia walk 1 Armii Wojska Polskiego o Wał Pomorski. Upamiętnienie poświęcenia żołnierzy walczących z hitlerowcami było słuszną ideą, którą […]

Grupa Warowna Cegielnia – Skansen Fortyfikacyjny

Grupa Warowna Cegielnia

Grupa Warowna Cegielnia, wchodząca w skład umocnień Wału Pomorskiego, umiejscowiona została między jeziorami Zamkowym i Chmiel Duży. Wybudowana w latach 1932-1935 miała za zadanie bronić nie tylko miasta, ale także szosy biegnącej w kierunku Piły oraz linii kolejowej. W jej skład wchodzi kilkanaście obiektów różnego przeznaczenia, wybudowanych w początkowej fazie budowy oraz stanowiska zwane Tobrukami […]

B-Werk West

Bwerk

Wzniesiony w latach 1935-1936 B-Werk West, czyli zachodnie dzieło o odporności B, jest nie tylko najpotężniejszą budowlą GW „Cegielnia”, lecz również na całym Wale Pomorskim. Zarówno określenie B-Werk West, jak też GW „Cegielnia” nie są nazwami oryginalnymi, lecz zostały wymyślone przez powojennych badaczy fortyfikacji. To miano grupy warownej pochodzi od niewielkiej cegielni, która znajdowała się […]

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum Ziemi Wałeckiej działa od 1982 r. Oficjalna inauguracja nastąpiła w 1984 r. W jego zasobach znajdują się zbiory dokumentujące: pradzieje ziemi wałeckiej, początki osadnictwa, powstanie i rozwój miast, rozwój polityczny i kulturalny od XVI do XVIII wieku, archiwalia dotyczące starostwa wałeckiego z XVII i XVIII wieku, dokumenty obrazujące sytuację po rozbiorach, okres międzywojenny, wybuch […]