aktywnie dla dzieci historia

Rajd pieszy szlakiem śladów i miejsc pamięci Oręża Polskiego

10:00
18 lutego 2023
18 lutego 2023
15:00
Łowicz Wałecki
Łowicz Wałecki
18 lutego 2023 r.
– Trasa ok 8 km – start i zakończenie w Łowiczu Wałeckim (Domek myśliwski “Wieńcówka”) – godz. 10.00 – 15.00.
Dojazd we własnym zakresie.
– Po zakończonym rajdzie Organizatorzy przewidują ognisko.
Zgłoszenia należy przesyłać na adres: promocja@miroslawiec.pl (tel. 67 / 2590 261) – do 13 lutego.
Regulamin rajdu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na www.miroslawiec.pl
Ważne! W rajdzie mogą brać udział:
– osoby do 15 r.ż. jedynie w towarzystwie rodzica, prawnego opiekuna, lub innej osoby dorosłej, biorącej odpowiedzialność za małoletniego podczas rajdu, po dokonaniu zgłoszenia,
– osoby w wieku powyżej 15 r. ż. po dokonaniu zgłoszenia.
Osoby niepełnoletnie muszą mieć podpisane zgłoszenie przez rodzica/opiekuna prawnego.

 

 

 

 

 

 

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.