fortyfikacje i umocnienia

Pr.West.11

Prusinowo

Obiekt ten powstał prawdopodobnie dopiero w 1936 r. jako stanowisko dowodzenia odcinkiem. Jego konstrukcja jest unikatowa w skali Pommernstellung, gdyż istniały jedynie dwie takie budowle, przy czym drugi obiekt Pr.Ost.13 jest dziś bardzo zniszczony. Pr.West.11 jest schronem biernym o grubości ścian 100 cm. Do jego wnętrza prowadzi jedno wejście, które osłaniane było zarówno boczną strzelnicą zewnętrzną, jak też znajdującą się w przedsionku strzelnicą obrony wewnętrznej. Do przedsionka schodzimy po schodni. Na przeciwległej ścianie znajduje się otwór wspomnianej strzelnicy, a nad nim sygnatury obiektu P.West.11 i E/a/?. Centralną część bunkra stanowiły: przedsionek, pomieszczenie pogotowia ze strzelnicą oraz znajdujący się za nim pokój dowódcy. Prawe skrzydło budowli stanowiło niewielkie pomieszczenie z wyjściem awaryjnym i zestawem prycz dla żołnierzy (prawdopodobnie dla telefonistów) oraz izba łączności. W tej ostatniej znajdowało się dwoje drzwi – do pomieszczenia pogotowia oraz do pomieszczenia z wyjściem awaryjnym. Izba ta połączona była też z pokojem dowódcy za pomocą okna do przekazywania dokumentów bojowych (rozkazów i meldunków). Lewe skrzydło schronu stanowiły dwa pomieszczenia z pryczami dla załogi schronu dowodzenia, a ponadto niewielka izba zewnętrznej obrony wejścia.

Cechy Obiektu:

Obiekt Całoroczny

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.