ciekawe miejsca fortyfikacje i umocnienia

Odcinek Gallberge (sygnatura Gall.)

Miano odcinka Gall. nawiązywało do nazwy grupy wzgórz Gallberge. W literaturze dotyczącej tych fortyfikacji nazwę tę tłumaczy się jako Góry Galów. Wprawdzie niemiecki odpowiednik takiej nazwy brzmiałby Gallier Berge, ale nie jest wykluczone, że jest to prawidłowa etymologia. Nazwa mogła być związana z zapomnianą dziś lokalną legendą o starożytnym obozowisku Galów.

Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Prusinowo
Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.