fortyfikacje i umocnienia

Odcinek taktyczny Bruchmühle (sygnatura Br.)

Borne Sulinowo

Odcinek Młyn Bagienny

Odcinek taktyczny Bruchmühle (sygnatura Br.) wziął swoją nazwę od osady młyńskiej znajdującej się na wschód od Starowic (niem. Gross Zacharin). Jako dogodny punkt startowy do zwiedzania tego odcinka najlepiej wybrać parking przy moście nad Piławą na wschód od Starowic. Dosłowne tłumaczenie nazwy dawnej osady to Młyn Bagienny. Młyn ten został zlikwidowany jeszcze pod koniec XIX w., więc w okresie wojennym nawiązywała do niego jedynie nazwa tej małej miejscowości, która dziś nie istnieje. W pobliżu dawnego młyna wzniesiono solidny most nad Piławą.

Podobnie jak Pilowmühle, odcinek Bruchmühle urządzono w terenie posiadającym znakomite walory obronne. Wykorzystano bardzo wysoki zachodni brzeg Piławy, która stanowiła istotną barierę zarówno dla piechoty, jak też pojazdów mechanicznych. Tę naturalną zaporę postanowiono wzmocnić, budując w latach 1933 i 1936 dwa jazy forteczne. Umiejętne ich wykorzystanie pozwalało istotnie podnieść poziom wody w rzece i zalać znaczny obszar terenu na wschód od pierwszej linii okopów.
Odcinek Br. zaczynał się w rejonie północnego jazu i ciągnął się wzdłuż rzeki aż leśniczówki Brzeźno (niem. Birkhof). Główny wysiłek obronny skupiono na przeprawie mostowej w rejonie osady Bruchmühle. Przeprawy tej broniły trzy schrony bojowe o zwiększonej odporności B1. Sektory ognia trzech schronów bojowych dozorowały też rejony obydwu jazów fortecznych. Nieco mniej uwagi skupiono na brodzie, gdyż w przypadku podniesienia poziomu Piławy, przestawał być łatwo dostępny. Warto zwrócić uwagę, że szosę przechodzącą przez most przy dawnym młynie zablokowano zaporą przeciwczołgową.

Biały Bór
Drzonowo
Drzonowo
Drzonowo
Borne Sulinowo
Borne Sulinowo
Borne Sulinowo
Borne Sulinowo
Brzeźno
Brzeźno
Brzeźno
Brzeźno
Brzeźno
Brzeźno
Brzeźno
Brzeźno
Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.