ciekawe miejsca fortyfikacje i umocnienia

Odcinek Mariensee (sygnatura Ma.)

Wałcz

Ma. Mariensee, nazwa pobliskiego folwarku
Między jeziorem Chmiel Duży a obwodnicą położony był majątek ziemski Mariensee, od którego nazwy pochodzi miano odcinka taktycznego. Wszystkie jego schrony są bardzo zniszczone i tylko w jednym z nich zachowała się oryginalna sygnatura Ma.T. Na tej podstawie określono nazwę całego odcinka.
Fortyfikacje odcinka Mariensee umieszczono przed linią mokradeł i jezior Chmiel Mały i Duży.
Zbudowano je w ten sposób, żeby możliwa była obrona okrężna. Uwagę zwraca duże zróżnicowanie występujących tam schronów. Obok bojowych, jedno i dwusektorowych znajdują się tam obiekty: obserwacyjny, dowodzenia, bierny dla piechoty oraz wybudowany w 1944 r. schron typu Ringstand 58c (popularny Tobruk). Żeby wzmocnić obronę przeciwpancerną wzniesiono też dwa
schrony-garaże dla działek przeciwpancernych, przy czym jeden z nich mieścił również izbę bojową dla obsługi karabinu
maszynowego. Najpotężniejszy obiektem odcinka był oczywiście BWerk „Marianowo” wyposażony w cztery kopuły pancerne. Według wspomnień Ericha Posckrandta oryginalna nazwa tego obiektu brzmiała M3 (od Mariensee i trzech bojowych kopuł pancernych). Zamierzano zbudować tam drugi BWerk, lecz ostatecznie zaniechano tego pomysłu.

Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.