ciekawe miejsca fortyfikacje i umocnienia

Odcinek Deutsch Krone Süd (sygnatura D.Kro.S.)

Wałcz

Deutsch Krone Süd, czyli Wałcz Południe. Schrony bojowe tego odcinka ciągnęły się od zachodniego skraju jeziora Chmiel Duży
do północnowschodniej zatoki Jeziora Zamkowego. Obronę ułatwiało też położone równoleżnikowo jezioro Cegielnia. Główny wysiłek obronny skoncentrowany był na dwóch przesmykach. Wschodni – między jeziorami Chmiel Duży i Cegielnia – miał 850 metrów szerokości. Biegła tam jedna droga z folwarku w Witankowie, wzdłuż której mogły operować czołgi. Żeby zablokować ten
szeroki pas terenu wzniesiono potężne fortyfikacje Grupy Warownej „Cegielnia” oraz omawiany już schron D.Kro.8.
Kilka stanowisk obserwatorów artyleryjskich zapewnić miało skuteczne wsparcie ciężkich haubic, mających swoje stanowiska kilka kilometrów za przednim skrajem umocnień.
Obronę przed czołgami miały wzmocnić działka przeciwpancerne, dla których zbudowano podwójny schron-garaż. Karabiny maszynowe zainstalowane w kopułach pancernych BWerków Grupy Warownej (GW) „Cegielnia” pozwalały kontrolować ogniem ważną szosę Wałcz –
Piła (dawniej nr 104, dziś nr 10) oraz drogę z folwarku Witankowo. Na przedpolu fortyfikacji biegła nieistniejąca dziś linia
kolejowa Wałcz – Złotów, która stanowiła pewną barierę dla ruchu nieprzyjacielskich czołgów.

Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Wałcz
Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.