fortyfikacje i umocnienia

Schron dowodzenia Bef.St.Artl.Kas

Wałcz

Schron dowodzenia Bef.St.Artl.Kas (Befehlsstelle Artilerie Kaserne) znajduje się na terenie jednostki wojskowej i jest częściowo zalany wodą. Jest więc niedostępny dla turystów. Wałecki obiekt jest największym schronem dowodzenia na Wale Pomorskim. Jego zewnętrzne żelbetowe ściany mają grubość 1,5 metra, co pozwala zakwalifikować ten schron do budowli o klasie odporności B (BBauten). Zamiarem budowniczych było przygotowanie bezpiecznego stanowiska dowodzenia wojskami obsadzającymi fortyfikacje Pommernstellung oraz wspierającą te wojska artylerią.
Schron oferował pomieszczenia dla dowódcy ogólnowojskowego i podległego jego rozkazom dowódcy artylerii. Obaj oficerowie wspierani byli przez sztaby, których pomieszczenia sąsiadowały z izbami dowódców.
Zapewnieniu komunikacji z dowodzonymi wojskami służyły urządzenia i instalacje mieszczące się w węźle łączności. Pozostałe pomieszczenia miały charakter socjalny lub techniczny. Oprócz dowództwa, personelu sztabu i łącznościowców w schronie mogli mieszkać żołnierze załogi. Na podstawie liczby zestawów prycz, których mocowania
zachowały się, ocenia się, że schron Bef.St.Artl.Kas oferował miejsce dla około 30 żołnierzy.
Obiekt wyposażony był w instalację elektryczną, wentylacyjną, telefoniczną i zaopatrywania w wodę.

Cechy Obiektu:

Obiekt Całoroczny

Rok budowy:

1934

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.