Cmentarz radziecki

Na cmentarzu przy radzieckiej bazie wojskowej chowano zmarłych żołnierzy i członków ich rodzin w okresie od 1945 do 1992 r. Wśród 344 mogił aż 146 opatrzono podpisem „nieznany”. Tak znaczna liczba anonimowo pochowanych osób stanowi pewną zagadkę. Większość grobów pochodzi z okresu 1945-1967. Później odbywały się tu jedynie pochówki zmarłych dzieci. W 2007 r. na […]

Pomnik na cmentarzu wojennym

Na cmentarzu wojennym w Szczecinku, przy ulicy W. Cieślaka pochowano 4429 żołnierzy sowieckich walczących w armiach 2 Frontu Białoruskiego oraz 39 żołnierzy z 1 Armii Wojska Polskiego, którzy polegli na terenie gminy Czaplinek. Wśród tysięcy poległych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy tam spoczywają, są zapewne i tacy, którzy zginęli podczas walk ulicznych w Szczecinku. Większość mogił […]

Cmentarz żydowski

Cmentarz żydowski to unikatowa pamiątka historyczna. Według różnych opinii powstał w XVII lub XVIII stuleciu, kiedy miasteczko było zdominowane przez społeczność wyznawców judaizmu. W 1938 r. mirosławieccy naziści przystąpili do dewastacji cmentarza żydowskiego. Na szczęście nie rozbijali i nie wywozili stelli oraz macew, ograniczając się jedynie do ich przewracania. Według wspomnień ówczesnych mieszkańców miasta jednej […]

Cmentarz żydowski

cmentarz

Pamiątką po dawnej diasporze jest dziś cmentarz, gdyż jastrowska synagoga (znajdowała się przy obecnej ulicy Jagiellońskiej) została zburzona przez niemieckich nazistów podczas tzw. kryształowej nocy w listopadzie 1938 r. Położony na niewielkim wzgórku cmentarz żydowski był zapewne również dewastowany przez nazistów w 1938 r. Do naszych czasów dotrwały słupy bramy wejściowej i kilkanaście macew. Znajdują […]

Sypniewski cmentarz

cmentarz

Sypniewski cmentarz położony jest koło szkoły. Jest to dawny cmentarz katolicki. Starsza niemiecka część cmentarza jest dziś niemal całkowicie pozbawiona nagrobków. Wyjątek stanowią masywne tablice nagrobne sypniewskiego nadleśniczego Antona Krementza, który żył w latach 1830-1900 oraz dziewiętnastowiecznych właścicieli miejscowego majątku ziemskiego Katheriny i Alberta Bredowów. Posiadłość ta miała tradycyjny status folwarku wolnego sołtysa i należała […]

Mogiła żołnierza

mogiła

Obok schronu Dro.S.1 znajduje się głęboki wykop na schron typu Tobruk, jednak nie został on ukończony ale natrafiono tam na doczesne szczątki żołnierza, który zginął 4 lutego 1945 roku. Niemiecki podchorąży Werner poległ zapewne podczas wymiany ognia, która miała miejsce w tym dniu, kiedy polska piechota próbowała z marszu przerwać niemiecką linię obrony.

Cmentarz wojenny

cmentarz

Cmentarz wojenny położony jest przy Alei Zdobywców Wału Pomorskiego, około 1 km na południowy zachód od wlotu ulicy Podgórnej. Przyjmuje się, że spoczywa na nim 4390 żołnierzy Wojska Polskiego, 1638 żołnierzy Armii Czerwonej i 52 robotników przymusowych, chociaż rzeczywista liczba zapewne jest nieco inna. Decyzję o jego powstaniu władze miasta Wałcza podjęły w połowie 1949 […]

Cerkiew św. Trójcy

cerkiew

Prawosławną cerkiew Świętej Trójcy urządzono w 1947 r. w dziewiętnastowiecznej, ewangelickiej kaplicy cmentarnej. Zwiedzenie tego obiektu jest godne polecenia, gdyż wystrój wewnętrzny zapiera dech w piersiach. Ikonostas pochodzi z rozebranej cerkwi na Lubelszczyźnie. Na carskich wrotach widnieją ikony przedstawiające Zwiastowanie oraz czterech ewangelistów. Nad wrotami umiejscowiono ikonę Ostatniej Wieczerzy. Z carskimi wrotami sąsiadują-zgodnie z zasadami-ikony […]