Szlak konny Pojezierza Drawskiego

Szlak konny Pojezierza Drawskiego rozpoczyna się w dzielnicy Łobza – Świętoborzec, a kończy w Białym Borze. Przemierza z zachodu na wschód przez obszar Pojezierza Drawskiego, nasyconym wzniesieniami moreny czołowej, poprzecinanymi licznymi dolinami rzek, strumieniami i jeziorami. Szlak ten dzieli się na 5 odcinków: odcinek pierwszy Świętoborzec – Zagozd o długości 15,6 km, odcinek drugi Zagozd […]

Szlak konny Pomorza Środkowego

Szlak konny Pomorza Środkowego rozpoczyna się w miejscowości Włoki a kończy w Białym Borze. Łączy on większość ośrodków jeździeckich Pomorza Środkowego. Długość trasy oznakowanej pomarańczowym kołem o średnicy 60 mm wynosi 138,4 km. Szlak prowadzi mało uczęszczanymi drogami gruntowymi i ścieżkami leśnymi w urozmaiconym i malowniczym krajobrazie polodowcowym w pobliżu jezior: Debro, Zamkowe, Wietrzno i […]