ciekawe miejsca

Trzy pomniki

Nadarzyce

Pierwszy upamiętnia walki na przedpolu Wału Pomorskiego i wyzwolenie obozów jenieckich przez żołnierzy 6 Dywizji Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego. Najważniejszym elementem tego monumentu jest metalowa tablica z orłem i następującym napisem:

4 lutego 1945 r. 18 Pułk Piechoty 6 Dywizji Piechoty uczestnicząc w bitwie 1 Ar- mii Wojska Polskiego o przełamanie Wa-łu Pomorskiego, zdobył Kłomino, wyzwalając około 300 oficerów polskich i Jugosłowiańskich więzionych w obozie jenieckim.

Pomnik upamiętniający polskich oficerów więzionych w obozie Oflag II D Gross Born został odsłonięty 11 listopada 1998 r. w imieniu mieszkańców ziemi koszalińskiej. Jego centralnym elementem jest krzyż z głową Chrystusa w koronie cierniowej. Na monumencie umieszczono daty 1939-1945, czyli okres trwania II wojny światowej. Znajduje się tam również symbol Polski Walczącej z datą 1944, upamiętniający pobyt w obozie jeńców-uczestników powstania warszawskiego. Na pomniku znajdują się też symbole nawiązujące do działalności kulturalnej i sportowej więzionych w obozie oficerów.

Nieopodal polskiego pomnika ustawiono głaz upamiętniający 3000 oficerów francuskich więzionych w Oflagu II D Grosborn w okresie od czerwca 1940 r. do maja 1942 r. Ponadto na innym francuskim monumencie odczytać możemy następujący napis:

Pamięci oficerów francuskich z oflagów IIB i IID zmarłych w niewoli w latach 1940-1945, a w szczególności porucznika Andre Rabin zabitego przez Niemców z bliska u wyjścia z podkopu w trakcie usiłowania ucieczki.

Cechy Obiektu:

Obiekt Całoroczny

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.