fortyfikacje i umocnienia

Dro.S.4

Jastrowie

W tym schronie był na stałe zamontowany ckm MG08/15, obiekt zniszczony w znacznym stopniu. Jednosektorowy schron podczas walk w lutym 1945 roku okazał się bezużyteczny. Jak mówi Arno Hedtkem, który walczył w tym miejscu: Jesienią służył zapewne jako pomieszczenie ochronne i do odpoczynku tym ludziom, którzy pracowali tutaj przy wykonywaniu robót budowlanych i okopów, gdyż w jego wnętrzu znaleźliśmy jeszcze, nadgniłą w międzyczasie, podściółkę ze słomy. Nie było w nim żadnego uzbrojenia lub innych urządzeń. W odległości około 70 metrów na południe od niego znajdował się bunkier (13)5 [Dro.-S.4] z zainstalowanym na stale karabinem maszynowym MG08/15. W trakcie późniejszych walk nie zajęliśmy żadnego z wymienionych bunkrów. Z punktu widzenia ówczesnych uwarunkowań były one dla nas nieprzydatne z uwagi na ich położenie poniżej okopów strzeleckich oraz ograniczone sektory ognia równoległe do przebiegu linii frontu

Cechy Obiektu:

Obiekt Całoroczny

Rok budowy:

1945

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.