“DNA Wałcza” – projekt realizowany przez Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum Ziemi Wałeckiej w Wałczu realizuje projekt “DNA Wałcza”  dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu własnego Narodowego Instytutu Muzeów “Izby Pamięci”.

Jest to inicjatywa wałeckich muzealników, którzy pragną stworzyć w muzeum Izbę Pamięci poświęconą historii mieszkańców ziemi wałeckiej, którzy po II wojnie światowej przybyli tu z różnych kierunków i powodów:

 • z Kresów Wschodnich (m.in. Wilno, Lwów, Korzec, Grodno) w ramach tzw. repatriacji,
 • powracających z zesłania na Syberię,
 • z Polski Centralnej w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia,
 • żołnierzy powracających z różnych frontów II wojny światowej (m.in. PSZ na zachodzie, żołnierzy walczących na Wale Pomorskim),
 • jeńców uwolnionych z oflagów, stalagów i obozów koncentracyjnych,
 • przesiedlonych w ramach Akcji “Wisła”.

 

Ich celem jest zgromadzenie pamiątek po pierwszych osadnikach, spisanie opowieści o ich życiu oraz utworzenie Izby Pamięci w budynku Muzeum Ziemi Wałeckiej, która opowie o powojennej codzienności nowych mieszkańców Wałcza i okolic.

W związku z realizowanym projektem prowadzona jest zbiórka przedmiotów opowiadających o życiu przed i po osiedleniu na terenie ziemi wałeckiej. Muzealnicy są zainteresowani szczególnie:

 • listami, fotografiami, pocztówkami, dokumentami,
 • dewocjonaliami (obrazy z wizerunkami świętych, modlitewniki, różańce, lichtarze, medaliki, pamiątki chrzcielne, komunijne, rzeźby itd.),
 • narzędziami rolniczymi,
 • przedmiotami codziennego użytku, meblami, naczyniami, zabawkami,
 • ubraniami, obuwiem, biżuterią i innymi przedmiotami towarzyszącymi pierwszym osadnikom.

 

Serdecznie polecamy Waszej uwadze ten projekt. Jeśli dysponujecie informacjami na temat pierwszych osadników i tego, jak wyglądała rzeczywistość w powojennym Wałczu albo macie w swojej rodzinie osoby, które przybyły w tym czasie na teren powiatu wałeckiego z różnych stron Polski i świata, skontaktujcie się z Muzeum Ziemi Wałeckiej. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 67 258 25 91 lub 664 922 757, lub mailowego pod adresem info@mzw.com.pl. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można odnaleźć na stronie internetowej mzw.com.pl w zakładce https://mzw.com.pl/projekty/.

Ponieważ lokalna historia i kultura są dla nas, jako Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945, bardzo ważne, będziemy z niecierpliwością wypatrywać  efektów działań muzealników z Muzeum Ziemi Wałeckiej. Jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę do powstającej Izby Pamięci, nie zapomnijcie o projekcie “DNA Wałcza”!

 

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej oznacza zgodę na ich używanie zgodnie z naszą Polityką prywatności.